W odpowiedzi na niskie temperatury, funkcjonariusze policji z sosnowieckich komisariatów oraz przedstawiciele Caritas Diecezji Sosnowieckiej połączyli siły, aby pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach tej akcji, każda z odwiedzonych osób otrzymała niezbędne artykuły, takie jak śpiwór, termofor, koc i ręcznik, które pomagają przetrwać zimowe chłody.

Zima to czas, kiedy policjanci szczególnie dbają o dobro osób bezdomnych. Regularnie sprawdzają oni miejsca, takie jak klatki schodowe, pustostany czy ogródki działkowe, które często służą jako schronienie przed mrozem. Z inicjatywy funkcjonariuszy z komisariatów II, III, IV oraz profilaktyka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, aspiranta Szymona Czyża, a także z udziałem Caritas reprezentowanej przez księdza Łukasza Gładkiego, odbyły się wizyty w miejscach zamieszkiwania osób bezdomnych.

Podczas tych spotkań, każda osoba w trudnej sytuacji otrzymała specjalnie przygotowany pakiet zawierający śpiwór, termofor, koc i ręcznik. Dodatkowo, osoby te zostały poinformowane o dostępnych ośrodkach i instytucjach, gdzie mogą znaleźć dalsze wsparcie. Organizatorzy akcji apelują do społeczności lokalnej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, potrzebujące czy nietrzeźwe, które są szczególnie narażone na skutki mrozów. Zachęcają do niebycia obojętnym na los potrzebujących.

Źródło: https://sosnowiec.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024