Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Sosnowcu wraz z kolegami z lokalnych Komisariatów oraz Strażą Miejską, zakończyli niedawno swoją akcję pod nazwą „”Bezpieczeństwo Pieszego””. Celem było zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, poprzez obserwację zachowań kierowców i pieszych.

W trakcie akcji policjanci odnotowali łącznie 194 wykroczenia. Najczęstszym przewinieniem było przekroczenie dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych, na co wskazuje aż 95 przypadków. Dodatkowo, funkcjonariusze zauważyli kierujących, którzy nie przepuszczali pieszych na przejściach, wyprzedzali w ich rejonie lub omijali zatrzymujące się pojazdy.

W odpowiedzi na te naruszenia, policja nałożyła 141 mandatów karnych, wysłała jeden wniosek do sądu oraz pouczyła 52 kierowców. Wśród pieszych, trzech otrzymało mandaty, a jedna osoba została pouczona.

Policja przypomina o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: w strefach zamieszkania piesi mają pierwszeństwo na całej powierzchni, zakazane jest omijanie zatrzymujących się pojazdów przed przejściami dla pieszych oraz wyprzedzanie na samych przejściach bądź bezpośrednio przed nimi. Piesi również powinni zachować ostrożność, upewniając się przed wejściem na jezdnię, czy zostali zauważeni przez kierujących i czy mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę.

Zachęcamy do zwiększonej uwagi na drodze, zarówno ze strony kierowców, jak i pieszych, dla wspólnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Źródło: https://sosnowiec.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024